top of page

Art Paris Art Fair

March 30 - April 2, 2023
Bae Hyung Kyung, Noh Sang-Kyoon, Sekyung Lee, Eemyun Kang

VOLTA NY

March 7 – March 11, 2018
Kim, Woo Young

Art Paris Art Fair

March 31 – April 3, 2016
Noh Sang-Kyoon, Moon Beom, Hae Sun Hwang, Airan Kang, Shin il Kim, Joohyun Kim, Bae Hyung Kyung

VOLTA NY

March 7 – May 10, 2013
Hae Sun Hwang

Gallery Seoul

April 20 - April 23, 2012
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Airan Kang, Joohyun Kim, Shin il Kim

VOLTA NY

March 8 – March 11, 2012
Shin il Kim

Gallery Seoul

April 20 - April 23, 2011
Noh Sang-Kyoon, Moon Beom, Airan Kang, Joohyun Kim, Shin il Kim

VOLTA NY

March 3 – March 6, 2011
Joohyun Kim

Shanghai Contemporary Art Fair

September 9 – September 12, 2010
Noh, Sang-Kyoon, Airan Kang, Hae Sun Hwang

Korean International Art Fair

September 9 – September 13, 2010
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Sunmyoung Choi, Kwon, Yong-Rae, Airan Kang

Korean Art Show

May 3 - May 7, 2010
Noh, Sang-Kyoon, Airan Kang, Sunmyoung Choi

Korean International Art Fair

September 19 - September 23, 2008
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Sunmyoung Choi, Kwon, Yong-Rae, Airan Kang

Shanghai Contemporary Art Fair

September 9 – September 13, 2008
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Sunmyoung Choi, Kwon, Yong-Rae, Airan Kang

Hong Kong International Art Fair

May 14 - May 18, 2008
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Sunmyoung Choi, Kwon, Yong-Rae

Korea International Art Fair

May 9 - May 13, 2007
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Hong, Seung Hye, Sunmyoung Choi, Kwon, Yong-Rae

Arco Madrid

February 15 - February 19, 2007
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom

Korea International Art Fair

May 26 – May 30, 2006
Noh, Sang-Kyoon, Moon Beom, Rhee, Ki Bong, Hong, Seung Hye, Sunmyoung Choi

bottom of page